Od 1 czerwca 2024 roku kierowców w Polsce czekają istotne zmiany dotyczące badań technicznych pojazdów oraz zasad zatrzymywania dowodów rejestracyjnych. Zmieni się także sposób zwrotu dokumentu. Oto szczegóły.

Nowe zasady zatrzymywania dowodu rejestracyjnego

Od 1 czerwca diagnosta podczas badania technicznego nie będzie fizycznie zatrzymywał dowodu rejestracyjnego pojazdu. Zamiast tego, zatrzymanie dokumentu będzie odbywać się w sposób wirtualny. Jad donosi Dziennik.pl wpis o zatrzymaniu dowodu zostanie dokonany w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), a sam dokument pozostanie u kierowcy.

Po pozytywnym przejściu badania technicznego, dowód rejestracyjny zostanie zwrócony również wirtualnie. To oznacza, że kierowcy nie będą musieli udawać się do organu rejestrującego po odbiór dokumentu. Jest to kontynuacja praktyki już stosowanej w przypadku zatrzymania dowodu przez organy kontroli ruchu drogowego, takie jak policja czy Straż Graniczna.

Kiedy diagnosta zatrzyma dowód rejestracyjny?

Podczas badania technicznego diagnosta ocenia stan pojazdu, klasyfikując usterki jako drobne, poważne lub niebezpieczne. W przypadku drobnych usterek wynik badania jest pozytywny, natomiast poważne i niebezpieczne usterki skutkują wynikiem negatywnym.

Za niebezpieczne usterki, które obligują diagnostę do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, uznaje się te powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszające wymagania ochrony środowiska. Przykłady takich usterek to m.in. uszkodzenia nośnych elementów konstrukcji pojazdu, wycieki z silnika czy niesprawny układ wydechowy.

Przypadki zatrzymania dowodu rejestracyjnego

W kategorii poważnych usterek, które mogą skutkować zatrzymaniem dowodu, znajdują się m.in. brak tablic rejestracyjnych, ich uszkodzenie lub nieczytelność, a także montaż nieodpowiednich tablic (np. amerykańskich w miejscach przeznaczonych dla standardowych tablic). Diagnosta ma obowiązek zatrzymać dowód w przypadku takich nieprawidłowości, ponieważ mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub naruszać wymagania prawne.

Wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Jakie korzyści dla kierowców?

Wprowadzenie wirtualnego systemu zatrzymywania dowodów rejestracyjnych ma na celu usprawnienie procesu i zmniejszenie biurokracji. Kierowcy nie będą musieli martwić się o fizyczne przekazywanie i odbieranie dokumentów, co zaoszczędzi czas i uprości procedury administracyjne.

Zniszczone dowody rejestracyjne

Od 1 czerwca diagnosta nie będzie już mógł zatrzymać dowodu rejestracyjnego, który jest zniszczony lub nieczytelny. Tego typu decyzje pozostaną w gestii funkcjonariuszy policji oraz innych organów kontroli ruchu drogowego.

Zmiany wchodzące w życie 1 czerwca 2024 roku to krok w stronę uproszczenia procedur związanych z badaniami technicznymi pojazdów. Wirtualne zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych ma na celu ułatwienie życia kierowcom oraz zwiększenie efektywności pracy Stacji Kontroli Pojazdów. Jednocześnie, nowe przepisy wciąż będą dbać o bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska poprzez rygorystyczne kontrole techniczne pojazdów.