Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie” jest Katarzyna Solarek, Senior Sustainability Consultant Arup.

Cities Alive: Designing cities that work for women

Raporty “Cities Alivea” Arup przygotowuje co roku. Co roku zajmuje się innym spojrzeniem na miasto i tym, jak to miasto projektować. W tym raporcie analizowane raporty, dane statystyczne na temat tego, jak kobietom żyje się, jak się funkcjonuje w mieście. Była też przeprowadzona ankieta, która obejmowała około 20 krajów na wszystkich kontynentach. Pytano kobiety, jak im się funkcjonuje, jakie mają odczucia co do przestrzeni miejskiej, czy czują się bezpiecznie? Czy identyfikują się z miastem? Czy miasto jest zaprojektowane w taki sposób, aby mogły się swobodnie rozwijać i aby mogły wykorzystać swój pełen potencjał. W raporcie poruszane są cztery obszary, jak należy rozpatrywać miasto. Mówimy o bezpieczeństwie i ochronie sprawiedliwości i równości, zdrowiu i dobrym samopoczuciu, wzbogacaniu się i spełnianiu – mówi Katarzyna Solarek.

Mamy świadomość, że miasta są tkanką, która się stale przekształca, stale rozwija i to nie jest coś, co tworzymy na białej czystej kartce. Raport pokazuje jakie kroki są podejmowane w różnych miastach na świecie, żeby miasta czy te przestrzenie, które są poddawane zmianą przekształcić na korzyść dla kobiet, ale tak dla także dla wszystkich mieszkańców, również dla dzieci, dla osób starszych — dodaje Solarek.