Kto może korzystać z przepisów specustawy? Co daje ona w zakresie legalizacji pobytu, pracy, opieki medycznej oraz świadczeń socjalnych? Co daje uzyskanie numeru pesel? O tym mówi Katarzyna Konstanty, adwokat.

Kto może korzystać z przepisów specustawy?

– Ustawa dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Obejmuje stricte obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli bezpośrednio granicę polsko-ukraińską (17 marca wiceminister Wąsik zapowiedział, że komisja administracji i spraw wewnętrznych chce wnieść poprawkę do ustawy w tym zakresie - red.) i uczynili to 24 lutego 2022 roku lub w terminie późniejszym. Ustawą objęci są również małżonkowie obywateli Ukrainy oraz obywatele Ukrainy, posiadający kartę Polaka (wraz z małżonkami), którzy opuścili Ukrainę z powodu działań wojennych, ale w tym przypadku nie ma wymogu bezpośredniego przekroczenia przejścia polsko-ukraińskiego i deklarują zamiar pozostania w Polsce. Z przepisów specustawy mogą także skorzystać członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, posiadającego kartę Polaka: małżonek, wstępni, rodzice, dziadkowie, zstępni . Co istotne, ustawę stosuje się pod warunkiem, że te kategorie osób nie posiadają polskiego zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta, zezwolenia na pobyt stały, status uchodźcy, nie korzystają z ochrony uzupełniającej bądź zgody na pobyt tolerowany – mówi Katarzyna Konstanty.

– Wydaję się, że sam fakt złożenia wniosku o PESEL można uznać za deklarację chęci pozostania na terytorium Polski. Realizowanie procedury z tej ustawy stanowi deklarację takiej osoby o pozostaniu w Polsce – dodaje Konstanty.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony". Partnerem podcastu jest aplikacja upday.

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Katarzyna Konstanty – adwokat wyspecjalizowana w obsłudze spraw spornych, które prowadzi od etapu negocjacji do egzekucji. Jej specjalizację zawodową stanowią cywilne i gospodarcze procesy sądowe, wśród których dominują spory budowlane, wymagające specyficznej wiedzy techniczne, technologicznej i doświadczenia.