Polskie społeczeństwo się starzeje. Dokładne liczby z podziałem na płeć, miejsce zamieszkania i inne parametry ostatnio opisywał na portalu Forsal.pl Zbigniew Bartuś, polecam przeczytać. A co na to biznes? Jaka jest w Polsce oferta dla „silversów” np. na rynku nieruchomości? O tym w podcaście DGPTalk Obiektywnie o biznesie rozmawiam z Michałem Witkowskim, Dyrektor Living Services w Colliers.

Senior living

Jest to sektor nieruchomości skierowany do osób starszych, które chcą zaspokoić swoją potrzebę mieszkaniową w sposób inny niż po prostu zamieszkiwanie mieszkania czy domu, który jest ich własnością. To jest pochodna rynku najmu, który w Polsce rozwija się od wielu, mimo tego, że jesteśmy krajem, w którym zdecydowanie dominuje własność. 85 proc. nieruchomości mieszkaniowych, szeroko definiowanych, to są nieruchomości, w których należą do kogoś i ta osoba w nich zamieszkuje. Jedynie 15 proc. to są mieszkania czy nieruchomości, które są wynajmowane. Zakładając, że cykl życia zaczyna się, powiedzmy od życia studenckiego mamy akademiki, potem mamy budynki, które są całe wynajmowane przez lokatorów, aż po kres życia. Takie projekty są już w Polsce, należą albo do prywatnych właścicieli, albo do samorządów. To domy pomocy społecznej, czy obiekty senioralne. Są w nich starsze osoby, które z definicji nie są właścicielami budynków, tylko je zamieszkują podczas jesieni swojego życia – mówi Michał Witkowski.

Sam sektor senior living ma też pod segmenty. Wyróżniamy takie koncepty, które nazywamy independent living, gdzie mamy po prostu osoby starsze, które nie potrzebują żadnej opieki, natomiast potrzebują pewnej asysty i są gotowe wynajmować mieszkania, które są sformatowane pod kątem osób starszych. Wiadomo, że prawo budowlane mówi o tym, że mieszkanie powinny być dostępne dla wszystkich osób, ale jest pewna ilość implementacji na projektach, które sprawiają, że takie mieszkania są bardziej dostępne dla osób starszych, nawet jeżeli one są zdrowe. Mamy assisted living, to są mieszkania dla osób, które potrzebują wsparcia, ale jeszcze niepełnej opieki medycznej. No i mamy obiekty, które są kategoryzowane jako health care. Tam opieka medyczna jest całodobowo – dodaje Witkowski.