Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie” jest Kamila Kijek, Adwokatka, Rubicon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.

Warto rozpocząć od wyjaśnienia co oznacza pojęcie compliance. W języku polskim oznacza ono zgodność. Rzeczownik ten pochodzi od angielskiego czasownika to comply, oznaczającego przestrzegać czegoś, stosować się do czegoś. To etymologiczne pochodzenie powinno być punktem wyjścia do naszej dalszej rozmowy. Compliance powinien kojarzyć się z procesem, permanentnym działaniem, ukierunkowanym na osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest zgodność. Zgodność, o której rozmawiamy, obejmuje zgodność z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi danej organizacji, zasadami postępowania, standardami i najlepszymi praktykami. Podkreślenia wymaga, że do chwili obecnej w polskim ustawodawstwie nie sformułowano definicji legalnej pojęcia compliance – mówi Kamila Kijek.

W odniesieniu do przedsiębiorstw compliance należy rozumieć jako taką organizację przedsiębiorstwa, która poprzez stworzenie odpowiedniego systemu zarządzania i stosowanie określonych środków zredukuje do możliwego minimum ryzyko wystąpienia wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby powstać wskutek działania osób pracujących w tym przedsiębiorstwie lub partnerów handlowych danego przedsiębiorstwa a polegających na złamaniu obowiązujących reguł, obowiązujących regulacji wewnętrznych lub na działaniu niezgodnym z ogólnie przyjętymi standardami etyczno-moralnymi danego środowiska – dodaje Kijek.