Osoby, które decydują się kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym przedsiębiorcy muszą przygotować się na spory o podatek od towarów i usług. Ich źródłem są zmiany w ustawie o VAT wprowadzone równolegle z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Chodzi o artykuł 14 ust.1 pkt 3 – przepis ten mówi o konieczności sporządzenia remanentu likwidacyjnego (tzw. spisu z natury) i zapłacie VAT od wszystkiego co zostawił po sobie zmarły przedsiębiorca. Obowiązek ten przewidziano w dwóch sytuacjach: z chwilą wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeśli spadkobierca złożył zawiadomienie o kontynuowaniu działalności gospodarczej po zmarłym. Kontrowersje budzi wykładnia wspomnianego już przepisu ustawy o VAT. Mianowicie fiskus uważa, że sukcesor, który prowadzi firmę po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego powinien sporządzić spis z natury i zapłacić mu podatek od towarów i usług od wszystkich składników przedsiębiorstwa, które przejął i … wykorzystuje w ramach biznesu.

Najważniejsze pytania dotyczące sukcesji firm jednoosobowych:

[wp-faq-schema accordion=1]