Dr Paweł Boguszewski jest neurobiologiem, kierownikiem Pracowni Metod Behawioralnych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. W sowich badaniach zajmuje się mechanizmami zachowywania się oraz emocji i ich korelatów neuronalnych.

Miłość powstaje w mózgu

Ze stanem zakochania związane są pewne zmiany w naszym organizmie, głównie w mózgu. „Biologicznie to właśnie mózg jest narządem, który tworzy miłość, bierze w niej udział
i koordynuje wszelkie reakcje.” – tłumaczy dr Paweł Boguszewski – „Te reakcje właśnie, związane z sercem są to już rzeczy wtórne, to jest to co jest efektem pracy mózgu, a nie odwrotnie” – dodaje. W naszej rozmowie dr Paweł Boguszewski wyjaśnia, że choć nie zawsze możemy spodziewać się miłości i zakochania, to nasz mózg jest przystosowany do odczuwania takich emocji. Są one spowodowane substancjami naturalnie występującymi w mózgu człowieka, które są wydzielane pod wpływem wybranej przez nas osoby. To właśnie w mózgu dochodzi do burzy hormonalnej i uwolnienia do krwi wielu substancji wywołujących euforię. Są nimi: dopamina, oksytocyna, adrenalina, wazopresyna i wiele innych. Takie substancje stymulują serce i powodują, że bije szybciej.

Neuronauka

Neuronauka to interdyscyplinarna dziedzina naukowa, która zajmuje się badaniem układu nerwowego. To dyscyplina z pogranicza medyczny, biologii, biochemii, biofizyki, informatyki
i psychologii. Pomimo wysokiego rozwoju medycyny i technologii, dokładne zbadanie
i opisanie funkcjonowania ludzkiego mózgu jest dla naukowców wyzwaniem. W naszej rozmowie dr Paweł Boguszewski tłumaczy, dlaczego badanie i opisanie stanu zakochania jest tak skomplikowane – m.in. jest to uczucie bardzo zróżnicowane, każdy z nas może odczuwać ten stan w inny sposób. Głównymi zainteresowaniami naukowymi dr Pawła Boguszewskiego są mechanizmy zachowania się oraz emocje i ich korelaty neuronalne w modelach wykorzystywanych w naukach podstawowych i biomedycznych. Szczególnie interesuje się badaniami behawioralnymi zachowań afektywnych i eksploracyjnych oraz automatyzacją i informatyzacją procesów analizy danych eksperymentalnych. Studiował biologię na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora nauk biologicznych z zakresu neurofizjologii uzyskał w Instytucie Nenckiego PAN. W latach 2005-2008 odbył staż podoktorski na Wydziale Psychologii Yale University w New Haven w Stanach Zjednoczonych.

Autor: Karolina Pondel-Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki