Głównym tematem X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń, który odbywał się 10 i 11 maja w Sopocie, były regulacje branży ubezpieczeniowej. Jednym z kluczowych momentów wydarzenia było ogłoszenie przez PIU, ZBP oraz UKNF mapy drogowej porozumienia mającego na celu opracowanie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI). Jubileuszowe spotkanie przedstawicieli branży skłaniało podsumowań.

- To już 10-ta, jubileuszowa edycja wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz całej branży ubezpieczeniowej i pozytywnie oddziałuje na integrację tego środowiska. (…) Kondycja finansowa sektora ubezpieczeń pozostaje stabilna. (…) W najbliższych latach branżę czeka wdrożenie istotnych nowych przepisów. We wrześniu 2021 r. Komisja Europejska przedłożyła projekty dwóch dyrektyw: zmieniającej dyrektywę Wypłacalność II oraz Resolution, ustanawiającej zasady ramowe restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji. To regulacje mające zapewnić większe bezpieczeństwo klientom, dlatego Ministerstwo Finansów bierze aktywny udział w tym procesie i będzie starało się implementować te rozwiązania do polskiego systemu prawnego jak najszybciej ­­– podsumowała w mowie powitalnej Minister Finansów, Magdalena Rzeczkowska.

Współpraca – klucz do skutecznego funkcjonowania branży ubezpieczeń

Prezes PIU, Jan Grzegorz Prądzyński, otworzył Kongres we współpracy ze… sztuczną inteligencją. Nie bez powodu. Dynamiczny rozwój AI, który będzie miał wpływ na branżę ubezpieczeniową w najbliższych latach, stanowił wstęp do zdefiniowania kluczowych obecnie wyzwań dla ubezpieczycieli, tzw. „Wielkiej 5”. Są to: technologia, geopolityka i makroekonomia, klimat, demografia i zdrowie oraz regulacje – główny, kulminacyjny punkt tegorocznego Kongresu.

ikona lupy />
Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes PIU / fot. materiały prasowe / Adam Kozlowski

- To już 10 lat kongresu. Jakbym miał podsumować cały ten okres, nasuwa mi się właściwie jedna myśl, mianowicie współpraca. Przez te lata udało nam się zrobić z Polskiej Izby Ubezpieczeń platformę do wymiany doświadczeń, do współpracy między ubezpieczycielami, regulatorem i nadzorca, ale też innymi podmiotami rynku finansowego ­– mówił Jan Grzegorz Prądzyński.

Owocem tej współpracy jest zaprezentowana na początku Kongresu ścieżka prac nad samoregulacją, która uzupełni znowelizowaną Rekomendację U, nad którą pracuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI) mają na celu podniesienie wartości produktów CPI dla klientów. Oznacza to w szczególności nacisk na elementy jakościowe produktów oraz zapewnienie odpowiedniej dystrybucji tych produktów przez banki. Nowelizacja Rekomendacji U zapoczątkowała prace nad wspólnym rynkowym standardem opracowanym przez ubezpieczycieli i banki we współpracy z UKNF. Dobre praktyki stanowią również odpowiedź na oczekiwania i ostrzeżenia przedstawione w ub.r. przez EIOPA.

- Współpraca z regulatorem, z organami nadzoru nie jest łatwa, ale myślę, że ten rok pokazuje, że jeżeli dokładamy dobrej woli, to możemy zrobić naprawdę wiele dobrych rzeczy dla konsumenta – dodałJan Grzegorz Prądzyński.

- Mam nadzieję, że ta myśl samoregulacyjna, to ziarno samoregulacji pięknie się rozwinie – pokażemy, że jest to narzędzie dużo bardziej efektywne od wszelkich innych form standaryzacji czy poprawiania funkcjonowania rynku i że będziemy się tutaj spotykali w kolejnych latach i przyszłe problemy – bo takie na pewno będą, nie ma co się oszukiwać – będziemy rozwiązywali w takim samym duchu. Za to bardzo dziękuję i tego branży ubezpieczeniowej, ale też wszystkim innym interesariuszom, serdecznie życzę. Gratuluję dopięcia mapy drogowej, która wczoraj [10 maja] była prezentowana. Trzymam kciuki i proszę o maksymalne zaangażowanie w realizacji tego przedsięwzięcia – powiedział prof. dr hab. Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulacje – w trosce o dobro konsumenta

Ile rynku, ile regulacji dla dobra klienta? O tym dyskutowali w panelu „Czy dążymy do przeregulowania działalności i czy czas się zatrzymać” dr hab. prof. UW Jacek Jastrzębski, Przewodniczący KNF, dr hab. prof. dr. hab. Michał Romanowski oraz prof. UW Paweł Wajda. Panel poprowadził Paweł Czuryło z Dziennika Gazety Prawnej. Eksperci poruszyli ważne kwestie dotyczące filozofii regulowania rynku ubezpieczeniowego, tworzenia skutecznego prawa, będącego narzędziem stabilizacji rynku, ochrony klientów, ale też wsparciem innowacyjności. Ponadto rozmawiali o tym, jak sprawić, by regulacje były bardziej przewidywalne dla rynku. Eksperci debatowali również nad tym, czym jest przeregulowanie i kiedy do niego dochodzi oraz jakie zagrożenia mogą z tego wynikać, zwłaszcza dla klientów. Stwierdzili zgodnie, że jesteśmy w momencie, kiedy rośnie rola państwa i jego aktywność regulacyjna.

Piotr Wrzesiński, menedżer ds. ubezpieczeń na życie i bancassurance w PIU, pytał swoich gości, o to, jak rozumieć wartość produktów bacassurance. Jarosław Bartkiewicz, prezes Prudential w Polsce, Grzegorz Jurczyk, prezes zarządu BNP Paribas Cardif w Polsce, Agnieszka Gocałek z PZU SA oraz Maciej Podlewski, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń UKNF uznali, że na wartość produktu trzeba patrzeć szeroko. Wskazali m.in. elastyczność, wymienność ryzyk, dostępność ochrony, dobre dopasowanie do potrzeb, ale też jakość obsługi produktu.

Kolejny panel „Jak goniliśmy Europę? O ewolucji w likwidacji szkód?” prowadzony przez Łukasza Kulisiewicza, eksperta PIU pokazywał zmiany, jakie zaszły na rynku likwidacji w ostatnich 20 latach. Wśród wątków nie zabrakło rozważań, jak powinna wyglądać współpraca między rynkiem ubezpieczeń a regulatorem w zakresie likwidacji szkód, a także na ile ochrona poszkodowanych i rozwiązania proklienckie wymagają jeszcze innych regulacji niż rynkowe.

Geopolityka oraz innowacje – szczególnie ważne we współczesnym świecie

Wzorem ubiegłych lat, tegoroczny Kongres rozpoczęła debata dotycząca geopolityki i makroekonomii z udziałem prof. dr hab. Jacka Czaputowicza oraz dr Jacka Bartosiaka. Eksperci rozmawiali na temat konfliktu w Ukrainie czy sporów na linii USA – Chiny oraz ich wpływu wpływ na pozycję Polski ma arenie międzynarodowej.

Po raz dziesiąty Kongresie PIU udowodnił, że jest jednym z najważniejszych i najciekawszych wydarzeń branży finansowej, a jego prowadzone w jego ramach dyskusje są niezwykle istotne, z punktu widzenia ubezpieczycieli, nadzorcy, regulatora oraz klientów czy otoczenia branży. Potężna dawka wiedzy, inspiracji i przemyśleń związanych z funkcjonowaniem środowiska ubezpieczeniowego, nie tylko w kontekście tytułowych regulacji, pozostanie zapewne na długo z gośćmi wydarzenia. Do zobaczenia za rok!