W dniach 30-31 maja obyło się XXIX Welconomy Forum in Toruń 2022. Podczas sesji otwierającej kongres eksperci debatowali m.in. o fundamentalnych zagadnieniach ekonomiczno-gospodarczych w kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą.

Głos w dyskusji podczas sesji rozpoczynającej wydarzenie zabrali m.in.: Henryk Kowalczyk, Wicepremier RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Rafał Baniak prezes zarządu Pracodawców RP; Dariusz Budrowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego; prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach; prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes ZUS oraz Egidius Giedraitis, Wiceminister Rolnictwa, Litwa.
- Mieliśmy w Unii Europejskiej za dużo żywności, ale wraz z rozpoczęciem agresji na Ukrainę bezpieczeństwo żywnościowe zostało zagrożone. Federacja Rosyjska zablokowała w ukraińskich portach ponad 20 mln ton zbóż. Bardzo ważne jest teraz ich odblokowanie - powiedział podczas sesji plenarnej minister Henryk Kowalczyk.
Prezes zarządu Pracodawców RP, Rafał Baniak zaznaczył, że – Polscy przedsiębiorcy w ostatnim czasie są bardzo poobijani, m.in przez pandemię, wojnę spowodowaną agresją Rosji i Polski Ład. Jako Pracodawcy RP i przedsiębiorcy oczekujemy od rządu przede wszystkim przewidywalności. Tam, gdzie brakuje realnego dialogu, nie można projektować dobrego otoczenia prawnego. Liczymy na konstruktywny dialog z rządem.
Według prof. Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, pandemia pokazała, jak duże znaczenie ma system opieki zdrowotnej. Ale też bardzo ważne jest podejście społeczeństwa do kwestii zdrowotnych. - Musimy pamiętać, że pandemia jesz­cze nie wygasła, wciąż zda­rzają się dość częste zachoro­wania na COVID-19 – dodał prof. Skarżyński.
Bezpieczeństwo energetyczne, inflacja i lotnicze państwa

W pierwszym dniu kongresu odbyła się również debata poświęcona zagadnieniom związanym z rozwojem lotnisk regionalnych w Polsce i ich wpływem na gospodarcze bezpieczeństwo państwa. W tak ważnej dyskusji nie mogło zabraknąć głosu prezesa Polskiego Przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze”, Stanisława Wojtery oraz przedstawiciela portu regionalnego Rzeszów-Jasionka, prezesa Adama Hamryszczaka.

Natomiast ekspert rynku energetyczno-paliwowego - Piotr Maciążek, Leszek Juchniewicz - doradca prezesa zarządu Pracodawców RP i Dawid Piekarz - wiceprezes Instytutu Staszica rozmawiali podczas panelu pt. „Suwerenność energetyczna dla Polski – kierunki działań” o tym, jak zminimalizować uzależnienie od zagranicznych źródeł energii, fuzji Orlen-PGNiG w kontekście „zielonej rewolucji”, zerwania zależności od rosyjskiego gazu oraz o dużym i małym atomie w Polsce. Panel energetyczny zorganizowali Pracodawcy RP, partnerem merytorycznym było PGNiG S.A.

Paneliści zawracali uwagę na to, że kierunki transformacji energetycznej kreowane przez Europejski Zielony Ład powodują, że energetyka przechodzi kolosalne zmiany, które nie tylko mają spełnić założenia Fit for 55, ale także realnie wpłynąć na funkcjonowanie krajowych rynków. Cały proces sprawi, że kluczowe będzie poszukiwanie nowych rozwiązań z wykorzystaniem produktów naftowych, ale uaktywni także pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł - OZE, czy rozwinięcia zastosowania gazu. O takich procesach, realizowanych między innymi w PGNiG, mówił Dr Robert Perkowski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, PGNiG SA. Stwierdził, że projekty dywersyfikacji źródeł energii mogą być zrealizowane znacznie szybciej, ale nie można ich zmieniać w trybie ekstraordynaryjnym. - Zmiany dotyczą naszego sektora, w którym projekty realizowane są latami, nie z dnia na dzień. Dywersyfikacja w naszym wymiarze to kilka elementów – a przede wszystkim niezależność, interkonektory, gaz LNG, krajowe wydobycie czy magazyny gazów. Wojna zaostrzyła sytuację w sektorze energetycznym i choć już wiele rzeczy w celu osiągniecia niezależności zrealizowaliśmy, zmiany zostały jeszcze mocniej zintensyfikowane, a w szczególności wzmocniono poziom wydobycia krajowego, które aktualnie jest na stabilnym poziomie. – powiedział Perkowski.

Eksperci podczas panelu byli zgodni, że kluczowym w całym procesie przemian na rynku energetycznym jest realizacja projektów tworzących nowe szanse rozwojowe. Taki właśnie cel ma fuzja PKN Orlen, LOTOS i PGNiG, bo dzięki połączeniu powstanie koncern multienergetyczny dysponujący zasobami, wiedzą, doświadczeniem oraz siłą ekonomiczną, będzie dysponować także znacznie większymi środkami na inwestycje - przede wszystkim w transformację energetyczną, a one są głównym elementem tej fuzji. Powstanie zintegrowane portfolio wytwórcze, oparte o efektywne elektrownie gazowe oraz odnawialne źródła energii, w tym morską energetykę wiatrową.

Fuzja jest elementem tworzenia niezależności energetycznej a, dzięki temu procesowi Polska może zdecydowanie lepiej poradzić sobie z budową zielonej energetyki i to polskimi rękami. – Jeśli popatrzymy na proces, wydłużania łańcuchów wartości, taki większy podmiot ma mimo wszystko zdecydowanie większy potencjał dla dofinansowywania projektów umożliwiających dywersyfikację źródeł energii. - dodał Perkowski.

W portfelu Polaków zdaje się być coraz mniej pieniędzy, zwłaszcza przez inflacje oraz przez podatki. Podczas panelu „Galopująca inflacja i zmiany podatkowe w Polsce” zaproszeni eksperci rozmawiali między innymi o tym, co wpływa na taką sytuację i jak działać, by temu zapobiec. Ich zdaniem podwyższenie akcyzy od używek mogłoby pomóc w wyhamowaniu inflacji.
Jak zapewnić różnorodność - włączenie wykluczonych

Oprócz tematów związanych z gospodarką i rolnictwem eksperci rozmawiali także o zagadnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem. „Włączenie wykluczonych – jak zapewnić różnorodność” to tytuł panelu organizowanego przez Instytut ESG, w którym wzięli udział m.in.: Paweł Wdówik - Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu PFRON i prof. Piotr H. Skarżyński - Zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Honorowy patronat nad dyskusją objęło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Podczas dwóch dni wydarzenia odbyło się ponad 25 paneli tematycznych. Pierwszy raz w ramach Forum odbyło się AgroWelconomy, gdzie eksperci dyskutowali o bezpieczeństwie żywnościowym oraz zrównoważonym rozwoju rolnictwa, a także o przyszłości innowacji w produkcji rolnej.

Szczególnym wyróżnieniem podczas toruńskiej konferencji jest nagroda “Szmaragd Welconomy”, przyznawana osobom, które swoją postawą i działalnością budzą nadzieję na rozwój naszego kraju. W tym roku nagrodą „Szmaragd Welconomy” został uhonorowany Pan Rafał Baniak – Prezes Pracodawców RP. Statuetkę odebrał z rąk ubiegłorocznego laureata prof. dr hab. n. med. hc multi Henryka Skarżyńskiego.

Partnerami Welconomy 2022 byli m.in.: Żabka Polska S.A., Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze oraz Huawei Polska.

Partnerem medialnym wydarzenia był Dziennik Gazeta Prawna.