Program tegorocznej konferencji ZRK opracowany został na podstawie opinii przekazanych wcześniej organizatorom konferencji przez ponad dwudziestu wiodących ekspertów bankowych i akademickich, których poproszono o wskazanie wyzwań w zarządzaniu ryzykiem i kapitałem w bankach oraz zagrożeń dla stabilności polskiego systemu finansowego, które będą najbardziej aktualne i istotne w perspektywie roku 2022.
Podczas tegorocznej konferencji dyskusja koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach:

  • Makroekonomiczne zagrożenia dla stabilności finansowej banków, w tym konsekwencje wojny w Ukrainie dla sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji finansowej kredytobiorców
  • Wzrost ryzyka kredytowego (w kredytach detalicznych i korporacyjnych)
  • Kumulacja i narastanie ryzyk prawnych w relacjach z kredytobiorcami
  • Wpływ zagadnień z zakresu ESG, transformacji energetycznej i zarządzania niskoemisyjnością na sytuację i strategię banków oraz podejście do zarządzania ryzykiem

Spotkanie prowadzone będzie w formie dyskusji przy okrągłym stole z udziałem przedstawicieli kierownictwa banków, jak również przedstawicieli instytucji regulacyjno-nadzorczych odpowiadających za stabilność systemu finansowego oraz ekspertów akademickich.

Reklama

Debaty seminarium będą transmitowane w czasie rzeczywistym dla uczestników, którzy wybiorą opcję „uczestnik online”.

Zarejestrowani uczestnicy będą mieli dostęp do modułu sli.do, umożliwiającego zadawanie pytań uczestnikom debaty w czasie rzeczywistym podczas Seminarium oraz do materiałów konferencyjnych (prezentacje, materiały video)

Więcej informacji na stronie https://www.efcongress.com/zrk/