W panelu środowiska biznesu pod tytułem „ESG = game changer. Jak standardy zrównoważonego rozwoju zmienią zasady gry w biznesie?” udział wzięli:

 • Anna Rulkiewicz – Prezes Zarządu, Grupa LUX MED
 • Janusz Janiszewski - Prezes Zarządu, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Piotr Czech - Dyrektor Lotniska Chopina
 • Mariusz Mielczarek - Dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon
 • Stanisław Barański – Dyrektor Działu Strategii i Analiz, PKN ORLEN S.A.
 • Filip Osadczuk – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, szef Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna
 • Przemysław Kulik - Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • ESG to trend, którego się nie da zawrócić – działając wbrew niemu damy się wyprzedzić innym
 • Postrzeganie firmy jako przyjaznej ESG ma coraz większe znaczenie – od możliwości pozyskania finansowania po większą atrakcyjność wśród potencjalnych (szczególnie młodych) pracowników
 • Firmy muszą być otwarte na różnorodność. Większa różnorodność to większa kreatywność, która zwiększa szanse organizacji na sukces
 • We wdrażaniu zasad ESG ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy korzyściami środowiskowymi, a potencjalnymi kosztami społecznymi i gospodarczymi, np. zubożeniem energetycznym
 • Inwestycje związane z zieloną transformacją w największych firmach to także ogromna szansa dla mniejszych przedsiębiorstw, a także możliwość dynamicznego rozwoju nowych branż i sektorów gospodarki
 • Konieczne są działania na rzecz kształcenia w obszarach które są dziedzinami przyszłości- to warunek zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki jako całości
 • Opłacalność zrównoważonego rozwoju to nie tylko regulacje, ale także presja ze strony inwestorów. Mniejsze firmy, chcąc kooperować, również będą musiały wdrażać zasady ESG
 • Kluczowe jest planowanie i myślenie strategiczne wobec działań, które mogą przynieść korzyść w przyszłości – „jeśli chcesz wygrać mecz, nie biegnij tam, gdzie jest piłka, ale tam gdzie piłka dopiero będzie”
 • Pomimo konieczności poniesienia kosztów, wdrożenie działań ESG to inwestycja. Nakłady na nią się zwrócą, także w aspekcie środowiskowym i społecznym
 • Wcześniej firmy były nastawione krótkoterminowo na zysk. Teraz trzeba patrzeć szerzej na korzyści z funkcjonowania przedsiębiorstwa i na wartość, którą generuje społecznie i środowiskowo.
 • Czasy kiedy CSR i ESG było po prostu „miło mieć” już minęły. Obecnie jest to wymóg z punktu widzenia prowadzenia biznesu i współpracy z największymi przedsiębiorstwami, a wkrótce – wraz z edukacją i zmianą świadomości społecznej, postrzeganie firmy jako przyjaznej ESG będzie coraz istotniejsze z punktu widzenia reputacji i wizerunku przedsiębiorstwa, postrzegania jego produktów.
 • Nie każda mała firma musi mieć rating ESG, ale każda powinna uwzględniać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w swojej strategii.
 • Ta zmiana będzie się opłacać wszystkim – wszyscy mogą na niej wygrać!