Ponad 6 tys. przedsiębiorców z całego kraju weźmie udział w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w dniach 24-27 września ożywi Katowice. "Dziennik Gazeta Prawna" patronuje jednemu z najważniejszych spotkań sektora MŚP w Europie Środkowo-Wschodniej.

Specjalnie dla przedstawicieli biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości już po raz drugi organizuje debatę o aktualnych wyzwaniach, które stoją przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

-Kondycja i perspektywy rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości to jedno z ważniejszych wyzwań polityki gospodarczej zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski – mówi Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady Programowej II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. – To konieczne, aby przyśpieszyć realizację programów zmierzających do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP. Osiągnąć te cele można m.in. stosując racjonalne formy pomocy publicznej oraz wspierając badania naukowe o charakterze utylitarnym i transfer rezultatów tych badań do sektora MŚP. Tworzenie przyjaznego otoczenia dla MŚP polega na ułatwieniu w dostępie do kapitału, istotnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych, ochronie własności intelektualnej, racjonalnej współpracy z samorządem terytorialnym oraz stworzeniu przyjaznego i stabilnego systemu podatkowego – wylicza przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Podczas II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 24-27 września w Katowicach przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz administracji będą rozmawiali o rozwiązaniach dla biznesu i możliwościach, jakie otwierają się przed przedsiębiorcami. W tym roku w wydarzeniu weźmie udział ponad 6 tys. uczestników, a podczas ponad 60 sesji i paneli głos zabierze około 250 ekspertów z Polski i zagranicy. W Kongresie wezmą udział m.in. komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej – Johannes Hahn, członkowie Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz przedstawiciele zagranicznych władz w Polsce (m.in. ambasadorowie Pakistanu i Republiki Cypryjskiej, radcowie Armenii, Austrii, Azerbejdżanu, Czech, Gruzji, Kazachstanu, Mongolii, Rosji i Ukrainy).

Dyskusje w ramach Kongresu, skupiające przedstawicieli małych i średnich firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, administracji rządowej i samorządowej będą dotyczyły m.in. aktualnych trendów i kierunków zarządzania w mikro, małej i średniej firmie, perspektyw rozwoju na światowych rynkach i innowacyjności w biznesie.

Rejestracja uczestników na stronie internetowej www.kongresmsp.eu trwa do 16 września br.

Udział w II Europejskim Kongresie MŚP jest bezpłatny.