Międzynarodowa Konferencja związana z sukcesją firm rodzinnych. 26 kwietnia 2012, Hotel Hilton Garden Inn ul. M. Konopnickiej 33, Kraków

Obserwując światową gospodarkę dostrzec można, iż przedsiębiorstwa rodzinne lepiej sobie radzą w kryzysie. Wspólne zasady, zaufanie i lojalność jakie charakteryzują familijne biznesy przekładają się na większą odporność na recesję oraz długotrwałą obecność na rynku. Dostrzegając ten fakt, Doradztwo Sukcesyjne sp. z o.o organizuje kampanię edukacyjno-dyskusyjną poświęconą firmom rodzinnym i zagadnieniu sukcesji.

Firma rodzinna to rodzaj biznesu, w którym wartości stoją na równi z pomnażaniem zysku. Właściciele takich biznesów rzadko myślą o ich sprzedaży, widząc w budowanych przez szereg lat firmach szansę dla swoich dzieci.

W Polsce, gdzie nie istnieje tak bogata tradycja dziedziczenia biznesowego jak na Zachodzie, układanie z wieloletnim wyprzedzeniem planu sukcesji stanowi novum. Pionierzy polskiej przedsiębiorczości stoją obecnie przed trudnym dla nich momentem wyboru i przygotowania swoich sukcesorów, a w dalszej perspektywie, przekazaniu w ich ręce swoich firm.

Inicjatywa ma na celu uświadomienie polskim przedsiębiorcom potrzeby włączania planu sukcesji do ogólnej strategii firmy.

Punktem wyjścia jest zaplanowana na 26 kwietnia 2012 roku (Hotelu Hilton Garden Inn w Krakowie) międzynarodowa konferencja: „Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań przyszłości”. W zamierzeniu organizatorów, wydarzenie ma naświetlić tematykę związaną z planowaniem sukcesji i kierowaniem przedsiębiorstwem rodzinnym w Polsce i na świecie oraz umożliwić wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami firm z województwa małopolski oraz śląska. Konferencja pozwoli nadto zastanowić się nad przyszłością sukcesji i kondycją przedsiębiorstw rodzinnych.

I część wydarzenia poświęcona będzie omówieniu doświadczeń krajów o długiej tradycji biznesów rodzinnych. Profesorowie z Europy (Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Węgry) oraz z USA, omówią problemy przed jakimi stają firmy rodzinne oraz zaprezentują typowe dla Zachodu modele planów sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Na II część składają się wystąpienia polskich przedstawicieli nauki, prawników, ekonomistów oraz właścicieli i prezesów firm rodzinnych. W tym punkcie programu głos zabiorą m.in:
Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości
Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego,
Aleksander Surdej, prof. UEK dr hab,
Elżbieta Hibner, polityk, była Wiceminister Restortu Finansów,
Wiesław Łatała, radca prawny i doradca podatkowy,
Artur Łuczak, dyrektor ds. ubezpieczeń Pramerica TUiR S.A.,
Rafał Abratański, Wiceprezes Zarządu i jeden z głównych Akcjonariuszy DM IDMSA


III część konferencji to dyskusja panelowa na którą zaproszeni zostali właściciele i szefowie małopolskich firm rodzinnych. Przedstawią swoje doświadczenia i refleksje dotyczące przeprowadzania skutecznego i bezpiecznego planu sukcesji na polskim gruncie oraz szans i zagrożeń przed jakimi stają przedsiębiorstwa rodzinne.

W związku z kampanią edukacyjną, zaplanowany jest również cykl spotkań szkoleniowych z polskimi przedsiębiorcami podczas których omówione zostaną zagadnienia finansowe, prawne i biznesowe związane z sukcesją.

Przy okazji powyższych wydarzeń wydana zostanie po raz pierwszy na polskim rynku książki autorstwa Craig E. Aronoff, Stephen L. McClure, John L. Ward pt. Family Business Succession (Sukcesja w firmach rodzinnych) – popularna światowa lektura poświęcona tematyce sukcesji. Publikacja ukaże się pod patronatem naukowym prof. UEK dr hab. Aleksandra Surdeja.

Rejestracja: http://konferencjasukcesyjna.pl/witamy/rejestracja.php