JUŻ W PAŹDZIERNIKU 2020 KONFERENCJA NAUKOWA poświęcona rolnictwu w Polsce i na świecie

Branżowe wydarzenie organizowane przez firmę Top Farms, ma na celu podjęcie merytorycznych dyskusji na temat polskiego rolnictwa w kontekście:
- jego możliwych ścieżek rozwoju, również w odniesieniu do aktualnych wydarzeń na świecie
- odpowiedzi na niekorzystne zjawiska atmosferyczne – STOP suszy, BIOLOGIZACJA TOP FARMS!
- nowoczesnych technologii – postęp cyfrowy, technologiczny i biologiczny

W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele świata nauki, biznesu - w tym producenci i przetwórcy rolno-spożywczy.

Szczegóły już wkrótce!
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

www.topfarms.pl