Rusza program IT Skills 4U realizowany przez Amazon Web Services i Związek Pracodawców Prywatnych. Przewiduje szkolenie z zakresu umiejętności pracy w chmurze obliczeniowej.

Według danych ONZ od początku wojny z Ukrainy uciekło 7,6 mln ludzi. Kilka milionów z nich zdecydowało się na pozostanie poza granicami. Najwięcej znalazło schronienie w Polsce. Prawie 1,5 mln wystąpiło o ochronę tymczasową. Dotychczas wydano ok. 1,3 mln numerów PESEL. Nie jest zatem przypadkiem, że inauguracja projektu odbywa się właśnie w Warszawie.
W Polsce zajęcia będą prowadzone także w formie stacjonarnej. Pozostali, w tym osoby, które migrują wewnątrz Ukrainy, będą mogli skorzystać z wirtualnych szkoleń.
Organizatorzy szkoleń IT Skills 4U przekonują, że program został przygotowany specjalnie dla Ukraińców. Bezpłatne kursy są adresowane nie tylko do osób z doświadczeniem, lecz także tych, które dopiero zaczynają pracę z nowymi technologiami.
Po zarejestrowaniu się osoba chętna wypełnia rodzaj ankiety kompetencyjnej, na podstawie której zostanie wytyczona ścieżka szkoleń. Po zakończeniu uczeń otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje (AWS Certification). Kursy udostępniane są online poprzez platformę dostępną w językach ukraińskim, polskim i angielskim.
Przetwarzanie w chmurze, cloud computing, to dostęp do wirtualnych usług, który umożliwia korzystanie z wybranych narzędzi bez konieczności nabywania np. całych pakietów oprogramowania. Znaczenie tego typu rozwiązań wzrosło wraz z procesem cyfryzacji, który znacznie przyśpieszył w związku z transformacją wymuszoną pandemią COVID-19 i przejściem wielu branż w tryb pracy online.
Maureen Lonergan, wiceprezes ds. szkoleń i certyfikacji AWS, w rozmowie z DGP wskazała, iż cloud computing to szybko rozwijająca się branża, a wiele firm i organizacji migrujących do chmury potrzebuje pracowników z odpowiednimi kompetencjami w technologiach chmurowych. AWS wspiera ludzi przesiedlonych z powodu konfliktów i inne grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na całym świecie, zapewniając im dostęp do bezpłatnych programów szkoleń.
Po zakończeniu kursu w ramach IT Skills 4U uczeń będzie mógł skorzystać z pomocy przy poszukiwaniu pracy. Tego typu wsparcie odbywa się m.in. poprzez kursy pisania CV, kursy przygotowujące do uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych oraz zajęcia z języków angielskiego i polskiego. Absolwent może także wziąć udział w szkoleniach z zakresu rozwijania umiejętności miękkich.
Maureen Lonergan dodaje, iż ponad 30 klientów i partnerów AWS zobowiązało się do zaoferowania ukraińskim uczestnikom programu stałej pracy, praktyk i staży w rolach związanych z chmurą obliczeniową. O poszerzenie tej bazy stara się współpracujący Związek Pracodawców Prywatnych. Część z absolwentów będzie mogła skorzystać z programu Welcome Door, w ramach którego Amazon zobowiązał się do zatrudnienia co najmniej 5 tys. uchodźców (nie tylko z Ukrainy) w Stanach Zjednoczonych do końca 2024 r.
Partnerami projektu zostały także rządy RP oraz Ukrainy.
Związek Pracodawców Prywatnych wraz z przedstawicielami ukraińskiego rządu tej jesieni będą chcieli dotrzeć do osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron internetowych dla poszukujących pracy oraz popularnych mediów polskich i ukraińskich. ZPP zapowiedział kolejną konferencję w Kijowie, która ma na celu dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy polskim i ukraińskim biznesem. Odbędzie się ona 25 listopada. Pierwsze tego typu spotkania odbyły się 6 lipca we Lwowie i 8 lipca w stolicy Ukrainy.
Fot. materiały prasowe