Satelitarne rozmowy można podsłuchać?
Każde łącze można podsłuchać.