Nowe cząsteczki na rynku, kształcenie praktyczne, dopływ funduszy i zmiany w myśleniu o polityce lekowej – to wszystko pokazuje, że Polska coraz silniej rozwija się w obszarze biotechnologii. Ale też ma wiele do nadgonienia.
Choć ogólny poziom wydatków na badania i rozwój w Polsce rośnie, to – jak zauważają specjaliści – na tle innych krajów poziom innowacyjności naszej gospodarki nadal jest nieduży – bo o połowę niższy niż u liderów rankingu – krajów skandynawskich, Niemiec i Holandii. Zajmujemy pod tym względem 23. miejsce w rankingu European Innovation Scoreboard Komisji Europejskiej. Podniesieniu naszego miejsca w rankingach służyłby rozwój sektora biotechnologicznego.

Trudno podjąć ryzyko