W Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (dalej: CRPA) muszą zarejestrować się nie tylko podmioty mające wcześniej status podatnika akcyzy, lecz również pośredniczące podmioty węglowe i gazowe oraz inne podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej zużywające wyroby akcyzowe zwolnione z opodatkowania ze względu na ich przeznaczenie. Do tej ostatniej kategorii należą właśnie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, Straży Granicznej, policji i wojska oraz jednostki pożytku publicznego. Przy czym wyrobami wolnymi od akcyzy ze względu na przeznaczenie zgodnie z art. 32 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802) są paliwa żeglugowe i lotnicze oraz gaz płynny przeznaczony do celów opałowych.
Uwaga! Nowy obowiązek rejestracji w CRPA nie wynika z z pakietu akcyzowego, który zaczął obowiązywać w maju, ale z obowiązującej od początku lutego br. ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 72), na podstawie której utworzono CRPA.