Czy RODO dotyczy tylko danych wrażliwych? Czy numer telefonu służbowego albo adres służbowej skrzynki mailowej są danymi osobowymi chronionymi przez RODO? I czy RODO dotyczy wyłącznie danych w formie papierowej? Odpowiedz na 7 pytań i sprawdź swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych!