Firma, która uważa, że powinna dostać więcej czasu w związku ze zmianą specyfikacji, musi udowodnić, dlaczego wyznaczony przez zamawiającego termin jest za krótki – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

W przetargu na dostawę systemu informatycznego do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa zamawiający zmodyfikował specyfikację warunków zamówienia (SWZ). Usunął z niej wymóg, by oferowane narzędzie było rozwiązaniem „dojrzałym, uznanym na rynku”. Zmianę tę uznał za istotną, w związku z tym wydłużył termin składania ofert o trzy dni.

Jeden z wykonawców zainteresowanych tym zamówieniem wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej o unieważnienie przetargu, uznając, że termin składania ofert powinien zostać znacznie bardziej wydłużony. Przekonywał, że w wyniku zmiany wymagań swoje oferty mogłoby zaproponować wiele nowych firm, których oferty wcześniej nie spełniały warunków. Przygotowanie takich ofert wymaga jednak co najmniej czterech tygodni. Tym samym przedsiębiorcy, którzy od początku spełniali bardziej wyśrubowane wymogi, mieli dużo więcej czasu na przygotowanie swoich ofert.

KIO oddaliła odwołanie, uznając, że firma, która je złożyła, w żaden sposób nie udowodniła swoich twierdzeń. To na niej zaś spoczywał ciężar udowodnienia, że zamawiający w związku ze zmianą specyfikacji powinien dać wykonawcom więcej czasu.

„W zakresie wykazania, że zmieniony termin składania ofert nie pozwalał na złożenie oferty przez wykonawców, którzy zyskali możliwość jej złożenia po zmianie SWZ z 8 grudnia 2023 r., odwołujący poprzestał jedynie na gołosłownych deklaracjach. Logicznym jest, że zmiana specyfikacji skutkująca rozszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców powinna iść w parze z wydłużeniem terminu składania ofert tak, by wykonawcy mieli czas wziąć udział w postępowaniu, w którym pierwotnie nie mogli uczestniczyć. Biorąc jednak pod uwagę ciężar dowodu spoczywający na odwołującym, izba nie może domyślać się czy zgadywać, czy zmiana terminu składania ofert rzeczywiście była niewystarczająca” – podkreślono w niedawno opublikowanym uzasadnieniu wyroku. ©℗

orzecznictwo