Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska określający stawki opłaty produktowej dla opakowań objętych system kaucyjnym.

Obowiązek prowadzenia przez sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. zbiórki zużytych opakowań po napojach ruszy już 1 stycznia 2025 r. Zebrane w ten sposób butelki i puszki będą przekazywane producentom, którzy będą musieli wykazać się odzyskiem na poziomie 77 proc. w pierwszym roku działania systemu i aż 90 proc. w 2029 r.

Przedsiębiorcy, którzy nie spełnią tych wymogów, będą musieli uiścić opłatę produktową. Za każdy kilogram plastikowych butelek o pojemności do 3 l, metalowych puszek nie większych niż 1 l i butelek szklanych do 1,5 l, które nie zostały poddane recyklingowi, producent w pierwszym roku obowiązywania systemu kaucyjnego zapłaci 10 gr., w 2026 r. 1 zł i aż 5 zł w 2027 r. To jednak wciąż zdecydowanie mniej, niż wynikało ze wstępnych zapowiedzi resortu klimatu, który w marcu br. mówił nawet o kwocie 12,50 zł za każdy kilogram wypuszczonych na rynek opakowań, które nie zostały następnie zgromadzone w ramach systemu zwrotnych opłat. Producenci butelek i puszek sprzeciwiali się tak wysokim stawkom, twierdząc, że są one nieadekwatne. Podnoszono także, że pełna wydolność systemu kaucyjnego jest możliwa do osiągnięcia najwcześniej w drugim roku jego funkcjonowania.

W projekcie rozporządzenia po raz pierwszy określono też opłatę produktową za opakowania środków niebezpiecznych. Ma ona wynieść 2 zł za 1 kg. Stawki za pozostałe kategorie opakowań, np. tych z aluminium albo tektury, pozostawiono na dotychczasowym poziomie, zgodnym z poprzednim rozporządzeniem (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1972).

Przedsiębiorcy mają dziesięć dni na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia. ©℗