Od 2026 r. sprawniej zmienimy sprzedawcę energii elektrycznej. Senat przyjął również ustawę zapobiegającą podszywaniu się pod inne osoby oraz instytucje zaufania publicznego i odrzucił zmiany w polityce ochrony złóż.

Porównamy oferty sprzedawców energii

Senat z poprawkami przyjął nowelizację prawa energetycznego, która wprowadza m.in. możliwość uruchomienia linii bezpośredniej, łączącej odbiorcę z wytwórcą energii. Protesty branży OZE wywołała zapisana w ustawie zmiana sposobu naliczania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Senackie poprawki usunęły te przepisy.

Ustawa przewiduje też uruchomienie pod nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki porównywarki ofert sprzedawców energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i firm o zużyciu poniżej 100 MWh rocznie.

Nowelizacja pozwala od 2026 r. na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Ma to zapewnić uproszczona procedura oraz uruchomienie Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE), który ma funkcjonować od lipca 2025 r.JP

Stop fałszywym telefonom i SMS-om

Senat przyjął w piątek ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, wprowadzając do niej 40 poprawek.

Nowe przepisy mają zapobiegać zjawiskom spoofingu i smishingu, czyli podszywaniu się pod inne osoby oraz instytucje zaufania publicznego – odpowiednio w połączeniach głosowych i wiadomościach tekstowych (SMS). Celem oszustów jest wywołanie strachu lub nakłonienie do określonego zachowania – np. przekazania danych osobowych lub dokonania przelewu bankowego. Ustawa uchwalona przez Sejm 16 czerwca br. zobowiązuje operatorów telekomunikacyjnych do blokowania połączeń z numerów służących wyłącznie do odbierania (np. infolinii banku). Wykaz takich numerów ma prowadzić Urząd Komunikacji Elektronicznej.

SMS-y smishingowe będą zaś przez telekomy blokowane na podstawie wzorców dostarczanych przez krajowy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT NASK). W jednej z poprawek Senat dodał zapis o uruchomieniu numeru 8080, na który będzie można bezpłatnie zgłaszać do CSIRT NASK podejrzane wiadomości.RUT

Zmiany w polityce ochrony złóż odrzucone

Senatorowie zagłosowali za odrzuceniem ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Powodem są przepisy wprowadzające ochronę złóż strategicznych. Dadzą one ministrowi środowiska prawo objęcia zakazem zabudowy gruntów, pod którymi są złoża strategiczne. Właściciel i użytkownik wieczysty gruntu nie będzie stroną w postępowaniu o uznanie złoża za strategiczne. W przeciwieństwie do przedsiębiorcy, który będzie chciał złoże zbadać lub eksploatować. Nie przewidziano drogi odwoławczej ani rekompensat dla właścicieli gruntów, które zostaną objęte takim zakazem.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska broniło projektu, tłumacząc, że obowiązujące dziś prawo nie zapewnia dostępu do złóż, które służą wszystkim Polakom. A zatem interes wspólny powinien mieć pierwszeństwo przed interesem jednostki. Senatorowie się z tym nie zgodzili. Uznając, że nie można kosztem prywatnych właścicieli i gmin prowadzić polityki ochrony złóż. JP©℗