Tajemnica przedsiębiorstwa, to poufne informacje, wiedza i umiejętności, które przynoszą wartość gospodarczą danemu przedsiębiorstwu i stanowią jego przewagę konkurencyjną.

Może to obejmować różnorodne elementy, takie jak formuły chemiczne, procesy produkcyjne, projekty, metody działania, strategie marketingowe, listy klientów, oprogramowanie, bazy danych, technologie, wynalazki, tajne receptury czy tajne know-how związane z daną branżą.

Tajemnica przedsiębiorstwa jest trzymana w tajemnicy i nie jest powszechnie dostępna. Przedsiębiorstwo chroni swoje tajemnice przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak umowy poufności, klauzule poufności w umowach o pracę, kontrole dostępu, systemy zabezpieczeń komputerowych itp.

Tajemnica przedsiębiorstwa ma duże znaczenie dla biznesu, ponieważ umożliwia przedsiębiorstwu utrzymanie swojej unikalności, konkurencyjności i przewagi rynkowej. Chronienie tajemnic przedsiębiorstwa może zapobiec nieuprawnionemu wykorzystywaniu lub ujawnianiu informacji przez konkurencję lub osoby trzecie, które mogłyby wykorzystać te informacje w nieuczciwy sposób.

Wiele krajów posiada przepisy prawne i regulacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, które zapewniają ochronę prawno-cywilną lub karną przed nieuprawnionym wykorzystywaniem tajemnic przez osoby trzecie. Przedsiębiorstwa mogą również zabezpieczać swoje tajemnice przedsiębiorstwa poprzez ochronę własności intelektualnej, taką jak patenty, znaki towarowe lub wzory przemysłowe.

Warto zauważyć, że tajemnica przedsiębiorstwa różni się od informacji ogólnie dostępnych i ogólnego know-how, które mogą być znane lub łatwo dostępne dla innych przedsiębiorstw. Tajemnica przedsiębiorstwa stanowi wartościowe i chronione informacje, które są trzymane w poufności i stanowią specjalną przewagę konkurencyjną dla przedsiębiorstwa.