Mój konkurent biznesowy sprzedaje swój produkt, który jest bardzo podobny do mojego. Propagując go na rynku, stosuje reklamę porównawczą. Co mogę w takim przypadku zrobić? Wyjaśniają Marcin Wnukowski, radca prawny, partner w Squire Patton Boggs i Justyna Dereszyńska, radca prawny, senior associate w Squire Patton Boggs.

O ile większość przedsiębiorców konkuruje w sposób etyczny także w zakresie reklamowania swoich produktów i usług, to zdarzają się jednak przypadki reklamy stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji. Do takiej są zaliczane niektóre rodzaje reklamy porównawczej. Jest ona dozwolona tylko wówczas, gdy nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Aby mogła zostać uznana za zgodną z nimi, musi spełniać wszystkie przesłanki wskazane w art. 16 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, np. rzetelnie porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu albo w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena. W praktyce obrotu klasyczna reklama porównawcza, czyli porównująca dany produkt do innego określonego produktu konkretnego konkurenta, pojawia się stosunkowo rzadko. Znacznie częściej występują reklamy porównujące dany produkt do „innych” bez określenia owych innych produktów lub konkurentów, w tym reklama superlatywna – „nasz produkt jest najlepszy”, „numer 1 wśród…”. I choć taka reklama nie jest reklamą porównawczą, to ma znamiona reklamy nieuczciwej, naruszającej przepisy, zwłaszcza w sytuacji, gdy reklamowany produkt nie ma szczególnych cech, wspomnianych w przekazie.

!Reklama porównawcza jest dozwolona m.in. wtedy, gdy np. rzetelnie porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby albo w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych typowych cech towarów lub usług.

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli konkurent stosuje nieuczciwą reklamę, przypisując swojemu produktowi właściwości, których ten nie ma, to przedsiębiorca może zasadnie uznać, że jego interes jest zagrożony lub naruszony – konkurent próbuje bowiem uzyskać nad nim przewagę w sposób niezgodny z prawem. W takim przypadku można wystąpić z pozwem domagającym się zaprzestania stosowania nieuczciwej reklamy wraz z odszkodowaniem oraz żądaniem wydania korzyści uzyskanych przez nieuczciwego konkurenta. Pozew taki można połączyć z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa, co może mieć istotne znaczenie zwłaszcza w zakresie, w jakim chodzi o zaniechanie stosowania nieuczciwej reklamy. Można też rozważyć – jako zastosowanie środków dodatkowych – zawiadomienie organów państwa o nieuczciwej reklamie. Nieuczciwa reklama może też stanowić naruszenie przepisów regulujących stosowanie reklamy w danym sektorze (jak to ma miejsce w przypadku suplementów diety) lub przepisów dotyczących praw konsumentów – określony rodzaj reklamy może bowiem naruszać ich zbiorowe interesy. W takim przypadku organy państwowe mogą interweniować, co może skutkować zaniechaniem stosowania nieuczciwej reklamy lub nałożeniem na przedsiębiorcę ją stosującego kary pieniężnej. ©℗