Wprowadzenie nowych klasyfikacji – unijnej NACE i polskiej PKD – jest planowane na 1 stycznia 2025 r. Prace zaczęły się już dawno, a ostatnio na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o statystyce publicznej (UD474) wraz z projektem rozporządzenia. Część zakładanych w nim zmian dotyczy PKD. Konsultacje projektu mają trwać do marca.
Obecnie obowiązującą klasyfikację wprowadziło rozporządzenie z 2007 r. (Dz.U. nr 251 poz. 1885). W tej planowanej znajdą się nowe rodzaje działalności gospodarczej, które pojawiły się w ostatnich latach. Ma też ona zapewnić zharmonizowanie statystyk gospodarczych w ramach UE w takich dziedzinach, jak gospodarka cyfrowa i cyrkulacyjna oraz biogospodarka.