Tak wynika z niepublikowanego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, do którego dotarł DGP.