Na etapie senackich prac nad ustawą o fundacji rodzinnej, niezbędna jest zmiana w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, która umożliwi przeniesienie gruntów rolnych do fundacji bez wymogu zgody KOWR - uważa Business Centre Club i apeluje o korektę

We wtorek ustawą o fundacji rodzinnej uchwalonej w grudniu przez Sejm ma się zająć Senat. Business Centre Club, które - jak podkreślono w komunikacie - pozytywnie ocenia zarówno prace nad projektem ustawy, jak i samą treść przepisów ustawy, które oddają ideę rozwiązania prawnego oczekiwanego przez firmy rodzinne od wielu lat, zwraca uwagę na wprowadzenie potrzebnych zmian w treść ustawy.

Według BCC, niezbędną zmianą oraz korektą jaka powinna pojawić się na tym etapie prac nad ustawą jest zmiana w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (KUR), która umożliwi przeniesienie gruntów rolnych do fundacji bez wymogu zgody KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - PAP).

Organizacja wskazała, że ustawa z 14 grudnia 2022 r. o fundacji rodzinnej wprowadza zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie niektórych tylko artykułów prawnych. "Uchwalone przez Sejm zmiany w KUR są niewątpliwie ważne i potrzebne dla przedsiębiorców i rodzin, które w swoim majątku posiadają grunty rolne czy przedsiębiorstwa rolne o istotnym znaczeniu gospodarczym i rodzinnym, jednak BCC zwraca także uwagę, że ustawa w takim kształcie cały czas pozostawia nieuzasadnione uprawnienia dla Skarbu Państwa" - podano.

Jak wyjaśniono, na podstawie przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, KOWR utrzymuje prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce kapitałowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha. "Dodatkowo przepisy uprawniają KOWR do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości w przypadku zmiany wspólnika w spółce osobowej za zapłatę ceny odpowiadającej ich wartości rynkowej" - dodano.

Według przewodniczącej Komisji „BCC dla Rodzinnych” mec. Agnieszki Krysik, przyjęta na ten moment treść ustawy wprowadza kilka ułatwień, ale nadal daje KOWR działającego na rzecz Skarbu Państwa uprawnienia do nabycia gruntów, które przenoszone są przez fundatora do fundacji rodzinnej, podobnie akcji, udziałów w spółkach które posiadają grunty rolne. "Jest to niewłaściwe podejście" - oceniła.

Dodała, że fundacja rodzinna, jak i jej beneficjenci powinni być traktowani jako osoby bliskie zdefiniowane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. "W przeciwnym razie przeczy to celowi prac nad ustawą o fundacji rodzinnej, gdzie głównym celem było umożliwienie zachowania w całości majątku rodzinnego ograniczając ryzyko rozdrobnienia lub niekontrolowanego zbycia na rzecz osób trzecich. Pozostawienie uprawnień dla KOWR spowodować może, że tam gdzie strukturyzacja sukcesyjna w oparciu o fundację rodzinną będzie najlepszym rozwiązaniem nie dojdzie do niego ze względu na obawy fundatorów i ryzyko nabycia gruntów przez Skarb Państwa" - wyjaśniła.

Business Centre Club zwraca uwagę, że ustawa w takim kształcie może stać się dużym problemem i ryzykiem dla fundacji rodzinnych. Zamiast budować w fundacji majątek rodzinny takie przeniesienie mogą być okazją dla KOWR na tzw. „przejęcie” majątku rodzinnego będącego cennych aktywem.

Według ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja taka to nowa instytucja, której zadanie to przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów. Założono, że fundator będzie miał dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana. Celem rozwiązań jest też budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin związanych z biznesem, akumulacja kapitału oraz zwiększenie inwestycji w Polsce.

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów. Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo nieokreślony. Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji ma nie być opodatkowane. Przepisy o fundacji rodzinnej pozwalają też uporządkować w rodzinie kwestie prawa do zachowku. (PAP)