Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UC103). Uwzględnia liczne uwagi, jakie pojawiły się w toku konsultacji publicznych. Przypomnijmy, że przepisy mają na celu implementację dyrektywy Digital Single Market (DSM) oraz dyrektywy satelitarno-kablowej II (SATCAB II). Termin na to upłynął już w czerwcu 2021 r., ale rząd polski czekał z wdrożeniem dyrektyw do czasu rozstrzygnięcia swej skargi na jeden z jej przepisów.

Prawo pokrewne dla wydawców