Choć tzw. ustawa antylichwiarska (o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie) wprowadza wiele mechanizmów, które mają uregulować działalność firm pożyczkowych i zmienić sposób udzielania kredytów i pożyczek (patrz: grafika), to najwięcej kontrowersji budzą zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 246) dotyczące maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytów.