Organizacja zwraca uwagę, że ministerstwo przesłało projekt z prośbą o przesyłanie uwag do związków zawodowych, samorządów prawniczych oraz stowarzyszeń sędziów i prokuratorów, ale już nie do organizacji zrzeszających pracodawców.
– Zdumiewające, że projekt nie trafił do konsultacji do żadnej organizacji reprezentującej pracodawców. Tymczasem nowe regulacje modyfikują w istotny sposób odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa karne lub karnoskarbowe i będą miały olbrzymi wpływ na bieżące funkcjonowanie polskich firm, m.in. obligując je do wdrożenia procedur compliance czy ustalając wielomilionowe kary pieniężne – mówi ekspert Lewiatana Krzysztof Kajda.