Katarzyna Dąbrowska, adwokat, partner w Kancelarii Pietrzak, Sidor i Wspólnicy
2 września br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Stanowi on propozycję wprowadzenia całkowicie nowych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i to nie tylko ze względu na usunięcie wymogu uprzedniego orzeczenia wobec osoby fizycznej. Zawiera również dużo elementów wymagających dopracowania i wskazujących, że nie został on przygotowany rzetelnie. Szczególnie w zakresie kwestii proceduralnych nie przemyślano konsekwencji przedstawionych pomysłów.

Odwrócony ciężar