Dzięki tzw. jednemu okienku założenie firmy przez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest dużo szybsze i mniej uciążliwe. Nie trzeba już składać odrębnych wniosków do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), skarbówki, ZUS lub KRUS.
Tymczasem proces rejestracji spółki cywilnej, która - jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii - jest jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form współpracy, wciąż jest czasochłonny. Trzeba złożyć dokumenty zgłoszeniowe do urzędu skarbowego, GUS, ZUS lub KRUS. W dodatku spółka cywilna jest zobowiązana uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP).