Dziesięć biur turystycznych dostało wezwania od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasza Chróstnego do zaniechania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i usunięcia skutków ich stosowania. Wszyscy przedsiębiorcy zastosowali się do wskazań UOKiK. To wynik działań podjętych przez organ antymonopolowy w związku z licznymi skargami konsumenckimi na praktyki przedsiębiorców.

Szef UOKiK wziął pod lupę kwestię rozliczania voucherów turystycznych. W obliczu zamkniętych granic, zawieszonych lotów oraz czasowego zamknięcia hoteli i ośrodków wypoczynkowych, wiele usług turystycznych nie zostało zrealizowanych. Vouchery stanowiły nową, alternatywną do zwrotu gotówki, formę rozliczenia się firm z konsumentami. Uregulowano je w ustawie covidowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095).
W czasie postępowania wyjaśniającego wątpliwości organu wzbudziły przede wszystkim warunki regulaminów dotyczące informowania klientów o voucherach turystycznych. Wiele z nich mogło wprowadzać w błąd co do przysługującego konsumentom prawa do zwrotu niewykorzystanej wartości vouchera zarówno w trakcie jego obowiązywania, jak i po upływie terminu ważności.
Przedsiębiorcy zastosowali się do wskazań UOKiK. Organ antymonopolowy podjął działania w związku z licznymi skargami konsumenckimi na praktyki touroperatorów
Działania prezesa UOKiK objęły 10 biur podróży: Best Reisen Group, Coral Travel Poland, Ecco Holiday, Exim, Grecos Holiday, Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company, L.T.M. Luxury Travel Management, Nowa Itaka, Orient Travel, Rainbow Tours, TOP Touristik, TUI Poland, a także przedsiębiorców współpracujących z tymi spółkami. W ramach postępowań wyjaśniających oraz wystąpień prezesowi UOKiK udało się zmienić praktyki biur podróży bez konieczności podejmowania sformalizowanych działań administracyjnych.
W przypadku działań Orient Travel prezes UOKiK ustalił, że spółka nie przekazywała konsumentom voucherów uregulowanych w ustawie covidowej, natomiast L.T.M. Luxury Travel Managemet wydało tylko kilka na wyraźne życzenie klientów, lecz bez dodatkowych warunków odnośnie do ich realizacji.
– Konsumenci mają prawo otrzymać zwrot środków finansowych za niewykorzystany voucher turystyczny – podkreśla Tomasz Chróstny. Przypomina, że w razie problemów natury prawnej z biurami podróży klienci mogą korzystać z darmowych porad konsumenckich świadczonych przez miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. ©℗