Allegro sp. z o.o. - spółka w 100% zależna od Allegro.eu - otrzymała szczegółowe uzasadnienie zarzutów (SUZ) od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), podała spółka. Allegro.pl nie zgadza się z twierdzeniami UOKiK.

SUZ (szczegółowe uzasadnienie zarzutów) dotyczy postępowania antymonopolowego wszczętego przez UOKiK w stosunku do Allegro sp. z o.o. w grudniu 2019 r. oraz dotyczącego potencjalnego nadużycia pozycji dominującej. Informacja o postępowaniu została przekazana przez Allegro.eu w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej, a także aktualizowana w później publikowanych raportach okresowych, przypomniała spółka.

"SUZ zawiera podsumowanie rzekomych naruszeń ze strony Allegro PL [tj. Allegro sp. z o.o.] oraz przedstawia zebrane przez UOKiK dowody na poparcie przedstawianych przez organ twierdzeń. SUZ wskazuje także na okoliczności łagodzące i obciążające oraz kwalifikację i ramy prawne" - czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z SUZ UOKiK zarzuca Allegro PL nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku rynków handlu elektronicznego B2C poprzez faworyzowanie własnej sprzedaży detalicznej ('1P'), w stosunku do działań sprzedażowych sprzedawców zewnętrznych działających na platformie Allegro PL ('3P'). UOKiK twierdzi, że Allegro faworyzowało swoją działalność 1P wobec sprzedawców 3P poprzez udzielenie działalności 1P dostępu do:

(i) informacji o funkcjonowaniu platformy Allegro PL lub zachowaniu konsumentów na platformie,

(ii) informacji dotyczących funkcji sprzedażowych lub promocyjnych na platformie, niedostępnych lub dostępnych w ograniczonym zakresie dla sprzedawców 3P, co pozwalało Allegro PL uzyskiwać nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną własnej działalności sprzedażowej względem niezależnych sprzedawców na Platformie stawiając ich w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej" - czytamy dalej.

UOKiK wskazuje w SUZ, że zamierza wydać decyzję stwierdzającą naruszenie pozycji dominującej przez Allegro sp. z o.o. i nakazującą jego zaniechanie w zakresie, w jakim naruszenie nie zostało zaniechane oraz nakładającą karę pieniężną na Allegro sp. z o.o. Maksymalna wysokość takiej kary może wynosić 10% obrotu osiągniętego przez Allegro w roku poprzedzającym nałożenie kary, wskazano.

"Jednocześnie SUZ nie prowadzi jeszcze do zakończenia sprawy prowadzonej przez UOKiK co do jej istoty, ani nie przesądza, że postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o nałożeniu kary lub determinuje dokładną wysokość tej kary. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że pewne naruszenia zostały stwierdzone przez UOKiK, prawdopodobieństwo negatywnego wyniku postępowania UOKiK może wzrosnąć" - napisano dalej w komunikacie.

"Allegro PL nie zgadza się z twierdzeniami UOKiK. Aż 99% sprzedaży na platformie Allegro PL jest generowana przez niezależnych sprzedających, podczas gdy 1P odpowiada tylko za pozostałe 1%. Allegro PL podtrzymuje, że nie posiada pozycji dominującej i nie faworyzowała sprzedaży 1P w sposób niezgodny z prawem konkurencji. Tym niemniej, Allegro PL zamierza dalej w pełni współpracować z UOKiK. Zgodność z przepisami jest dla spółki kluczowa na wszystkich poziomach działalności" - podsumowano.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)