Wielu polskich przedsiębiorców planuje rozszerzenie działalności nie tylko na rynki innych krajów unijnych, lecz także USA i Kanady. Jakie są koszty ochrony własnych pomysłów, np. w postaci patentów, za oceanem, w porównaniu z tymi w naszym kraju?

Odpowiada Oliwia Czarnocka, rzecznik patentowy JWP Rzecznicy Patentowi
Koszty postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) są znacznie niższe w porównaniu z tymi, które trzeba ponieść w Kanadzie lub USA.
Przygotowane dokumenty o udzielenie patentu można dostarczyć do UPRP w dowolnym czasie dzięki elektronicznemu postępowaniu. Opłata za zgłoszenie wynosi 500 zł i obejmuje całe postępowanie przed UPRP aż do wydania decyzji o przyznaniu ochrony. Kolejne opłaty urzędowe pojawią się dopiero po udzielaniu prawa wyłącznego. Są to opłaty za pierwszy okres ochronny wynalazku - 480 zł - oraz za publikację opisu do 10 stron - 90 zł.
W Kanadzie średni koszt opłat urzędowych związanych z prowadzeniem postępowania patentowego wynosi 5000 dol. kanadyjskich. Czasami jednak sięga nawet do 10 000 dol. kanadyjskich - w przypadku złożonych wynalazków opisanych obszernie w dokumentacji zgłoszeniowej. Postępowanie kanadyjskie wymaga, aby opłata za utrzymanie zgłoszenia w mocy była uiszczana już w trakcie postępowania zgłoszeniowego (podobnie jak ma to miejsce w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym). Opłata zaczyna się od ok. 100 dol. kanadyjskich i wzrasta do 460 dol. kanadyjskich w późniejszych latach. Opłaty te wnosi się cyklicznie co roku.
ikona lupy />
Oliwia Czarnocka rzecznik patentowy JWP Rzecznicy Patentowi / Materiały prasowe
W przypadku postępowania w USA podstawowe opłaty urzędowe za zgłoszenie, poszukiwanie i badanie zgłoszenia patentowego rozpoczynają się od 1820 dol. Mogą one zostać obniżone o 50 proc., jeśli zgłaszający jest podmiotem zaliczanym do tzw. small entity (zatrudniającym mniej niż 500 pracowników) i nie udzielił licencji na wynalazek dużemu podmiotowi. Wydanie decyzji wiąże się z opłatą w wysokości 1200 dol.
Natomiast po udzieleniu patentu należy wnosić opłaty okresowe (2000 dol. po 3,5 roku, 3760 dol. po 7,5 roku i 7700 dol. po 11,5 roku od daty udzielenia prawa) w celu utrzymania patentu w mocy. ©℗
Not. KT