przygotowania do konkursów w ue

Przedsiębiorcy mogą pozyskać grant, aby się przygotować do udziału w programach Unii Europejskiej – takich jak Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.