Przy ocenie podobieństwa znaku graficznego najważniejsze jest porównanie ich koncepcji wizualnej – wynika z wyroku Sądu Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczyła amerykańskiej spółki Advanced Superabrasives, Inc. Zgłosiła ona do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znak graficzny przedstawiający wizerunek diamentu przykrytego drukowanymi literami „ASI” oraz widniejący obok dopisek „advanced superabrasives”. Oznaczenie starało się o ochronę w klasie 7, odnoszącej się do szlifierek do diamentów.
Włoska spółka ADI Srl wniosła sprzeciw wobec tej rejestracji, powołując się na wcześniej zarejestrowane oznaczenie w tej samej klasie i również przedstawiające wizerunek diamentu, przykryty drukowanymi literami „ADI”. Te podobieństwa wystarczyły, aby EUIPO odmówiło rejestracji znaku amerykańskiej firmie.
Skarga na tę decyzję EUIPO trafiła do Sądu UE. Ten jednak ją oddalił. Wskazał, że oba oznaczenia są niezwykle podobne pod względem wizualnym. A niewielkie różnice w zakresie położenia drukowanych liter nałożonych na wizerunek diamentu nie wystarczają, by docelowi odbiorcy towarów (profesjonaliści zajmujący się obróbką diamentów) mogli z łatwością odróżnić od siebie produkty mające identyczne przeznaczenie.
Skarżący argumentował, że w branży producentów narzędzi do obróbki diamentów trudno o finezję przy projektowaniu znaku graficznego – niewątpliwie powinien on zawierać wizerunek diamentu. Dlatego też odbiorcy skupiają się nie na elemencie graficznym, lecz na części słownej oznaczenia. Znak amerykańskiej spółki zawierał zaś dopisek „advanced superabrasives”. Sąd UE nie przyjął jednak tej argumentacji. Wskazał, że nieanglojęzyczna grupa odbiorców może nie skupiać się na dopisku, lecz na części graficznej – diamencie z trzema drukowanymi literami. Oba porównywane znaki opierają się zaś na tym samym koncepcie wizualnym. I nie ma większego znaczenia to, że oba oznaczenia mają mało odróżniający się charakter.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 4 maja 2022 r. w sprawie T-4/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia