Sprawa dotyczyła amerykańskiej spółki Advanced Superabrasives, Inc. Zgłosiła ona do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znak graficzny przedstawiający wizerunek diamentu przykrytego drukowanymi literami „ASI” oraz widniejący obok dopisek „advanced superabrasives”. Oznaczenie starało się o ochronę w klasie 7, odnoszącej się do szlifierek do diamentów.
Włoska spółka ADI Srl wniosła sprzeciw wobec tej rejestracji, powołując się na wcześniej zarejestrowane oznaczenie w tej samej klasie i również przedstawiające wizerunek diamentu, przykryty drukowanymi literami „ADI”. Te podobieństwa wystarczyły, aby EUIPO odmówiło rejestracji znaku amerykańskiej firmie.