Przepisy, skierowane już do publikacji, doprecyzowują, że zakupów w hurtowniach farmaceutycznych – w mniej lub bardziej ograniczonym zakresie – będą mogły dokonywać m.in.: apteki, szpitale, dentyści, lekarze weterynarii, domy pomocy społecznej, podmioty ratownictwa górskiego i narciarskiego, izby wytrzeźwień, Polskie Laboratorium Antydopingowe oraz jednostki podległe ministrowi obrony narodowej.
Znacząco ograniczono z kolei listę medykamentów, które placówki lecznicze nieposiadające działu farmacji bądź apteki przyszpitalnej (np. przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej) będą mogły kupować w hurtowniach farmaceutycznych. W praktyce będą one mogły nabyć jedynie szczepionki oraz produkty lecznicze wchodzące w skład zestawów przeciwwstrząsowych. Całą resztę potrzebnych medykamentów będą musiały kupować w aptekach. Zdaniem SPOIWO konieczność realizacji dużych zamówień może doprowadzić do paraliżu aptek.