Nina Idzik, adwokat, starszy prawnik w Dziale Prawa dla Biznesu Kancelarii Kopeć Zaborowski
Marta Olkowicz, prawnik w Dziale Prawa dla Biznesu Kancelarii Kopeć Zaborowski
Obecna sytuacja w Europie ma niewątpliwy wpływ na sytuację osób, które mają pojazdy w leasingu. Konflikt zbrojny w Ukrainie wpływa bezpośrednio na obywateli innych państw, w tym w szczególności Polski, będącej jednym z krajów z nią sąsiadujących. Wiele firm korzystających z leasingu, mających swoją siedzibę na terenie Polski, swoją działalność biznesową prowadzi również na terenie Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Trwający konflikt zbrojny postawił dla dużej części przedsiębiorców ogromne znaki zapytania w kwestii możliwości i ryzyk dotyczących korzystania z samochodów objętych umową leasingu.
Temat stał się głośny pod koniec marca, gdy Związek Polskiego Leasingu opublikował oświadczenie dotyczące ryzyk pojawiających się obecnie w związku z wykorzystywaniem środków transportu w ruchu międzynarodowym w sytuacji konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą Polski i poniesienia przez leasingobiorców ewentualnych finansowych konsekwencji, jak również kwestii ubezpieczeniowych z tym związanych. Po publikacji tego oświadczenia u wielu przedsiębiorców posiadających samochody objęte umową leasingu pojawiło się bardzo ważne pytanie: kto ponosi odpowiedzialność za utratę przedmiotu leasingu na skutek działań wojennych.