28 lutego minął termin na wniesienie rocznej opłaty za utrzymanie wpisu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Niestety - jak wynika z informacji, jakie uzyskaliśmy z urzędów marszałkowskich - nie wszyscy przedsiębiorcy o tym pamiętają. Na przykład w zeszłym roku tylko w województwie lubelskim takiej opłaty nie wniosło w terminie 660 podmiotów. Tymczasem sankcją za jej nieuiszczenie jest wykreślenie z BDO (tak wynika z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151). A działalność bez wpisu w BDO jest nielegalna i grozi za to od 1 tys. zł nawet do 1 mln zł kary. Dodatkowo Instytut Ochrony Środowiska podkreśla, że wszczęcie postępowania przez marszałka o wykreślenie z BDO przy braku opłaty jest obligatoryjne. [stanowisko] Ale czy faktycznie jest się czego bać?
Stanowisko Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy