Stwierdził to sąd administracyjny. I wskazał, że w takim przypadku organ samorządowy musi przedstawić obiektywne przesłanki świadczące o tym, że rzeczywiście chodzi o tajemnicę przedsiębiorstwa.
Sporna umowa dotyczy budowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego parkingu w Gdańsku. Organizacja pozarządowa wniosła do prezydenta tego miasta o udostępnienie skanu kontraktu. Przekazano go, ale z wyłączeniem wielu fragmentów. Odmówiono m.in. udostępnienia analizy ekonomiczno-finansowej, rozwiązań technicznych w ramach koncepcji programowo-przestrzennych czy wyjaśnień dotyczących treści oferty. Po konsultacjach z wykonawcą władze miasta uznały, że informacje te są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.