Suchej nitki na senackiej propozycji nie zostawia wiceszef Federacji Przedsiębiorców Polskich Arkadiusz Pączka.
– Projekt ten jest szkodliwy zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego – przekonuje. Jak argumentuje, ogranicza finansowanie kredytów konsumenckich przez banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe. A to dlatego, że „wprowadza drastyczne obniżenie limitów maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego”. W jego ocenie zmiana ta na trwałe pozbawi rentowności nie tylko sektor pożyczek pozabankowych, która i tak od 2 lat jest ujemna, ale spowoduje też wycofanie oferty kredytów konsumenckich dla klientów o niższej ocenie kredytowej przez banki i SKOK-i.