Zwiększenie ochrony osób korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich – to deklarowany cel przyjętego w zeszłym tygodniu przez Senat projektu zmieniającego ustawę o kredycie konsumenckim. W dalszych pracach nad nowelizacją izbę wyższą reprezentować ma senator Lidia Staroń. Projekt zakłada obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytów udzielanych konsumentom. Ma też na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. rolowania kredytu przez pośredników.

Suchej nitki na senackiej propozycji nie zostawia wiceszef Federacji Przedsiębiorców Polskich Arkadiusz Pączka.
– Projekt ten jest szkodliwy zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego – przekonuje. Jak argumentuje, ogranicza finansowanie kredytów konsumenckich przez banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe. A to dlatego, że „wprowadza drastyczne obniżenie limitów maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego”. W jego ocenie zmiana ta na trwałe pozbawi rentowności nie tylko sektor pożyczek pozabankowych, która i tak od 2 lat jest ujemna, ale spowoduje też wycofanie oferty kredytów konsumenckich dla klientów o niższej ocenie kredytowej przez banki i SKOK-i.
– W efekcie nastąpi wzrost wykluczenia finansowego przez odcięcie milionów osób od możliwości zaciągania legalnych pożyczek i kredytów konsumenckich uregulowanych i nadzorowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Nadzoru Finansowego – przestrzega Pączka.
Prawnik uważa, że procedowanie projektu doregulowującego branżę pożyczkową, przy jednoczesnym braku uregulowania działalności branży lombardowej, „zmusi osoby, które potrzebują szybko otrzymać pożyczki na niewielkie sumy, do korzystania z usług sieci lombardów, które nie podlegają żadnym przepisom, z wyjątkiem bardzo ogólnych zasad określonych w kodeksie cywilnym”.
Jego zdaniem wytworzy też znaczną, zupełnie niekontrolowaną szarą strefę korzystającą z kapitału niewiadomego pochodzenia, która do tej pory była ograniczana przez dostępność oferty legalnie działających firm pożyczkowych oraz SKOK-ów.
Przypomnijmy, że Sejm w tej chwili pracuje nad rządowym projektem tzw. ustawy antylichwiarskiej firmowanym przez wiceministra sprawiedliwości, pełnomocnika rządu ds. praw człowieka Marcina Warchoła. Oprócz zmniejszenia kosztów pozaodsetkowych zakłada on m.in. nadzór KNF nad branżą pożyczkową. Według kuluarowych spekulacji – w związku z napięciami w koalicji rządzącej – można dopuszczać wariant, w którym Sejm poprze inicjatywę Senatu, a tym samym projekt Warchoła pójdzie do kosza.
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do Sejmu