Mariusz Okuń, rzeczoznawca budowlany, członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1986) obowiązuje od 3 stycznia i cały czas jej nieprecyzyjne przepisy wywołują wiele wątpliwości. Aby je rozwiać, w ostatnich dniach MRiT na swoich stronach opublikowało wyjaśnienie dotyczące domów 70 mkw. „Co zrobić, aby wybudować dom bez formalności?”. Niestety potwierdza ono nasze – wielokrotnie powtarzane wcześniej – obawy.
Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą inwestor – pod rygorem odpowiedzialności karnej – musi złożyć oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Przepisy mają być adresowane wyłącznie do indywidualnych inwestorów, by – jak tłumaczył ustawodawca – przeciwdziałać nadużyciom rynkowym.