Kilka miesięcy temu, w połowie marca ub.r., Urząd Patentowy RP (UP RP) wprowadził możliwość skorzystania z przyspieszonego trybu zgłoszeń (tzw. tryb Fast Track). Niewątpliwe zalety tego trybu, takie jak ułatwienie i przyspieszenie procedury zgłaszania znaków towarowych, mogą zachęcać przedsiębiorców, by chcieli chronić swoje znaki towarowe i robili to samodzielnie. Jako że na etapie wprowadzania tej nowej procedury dużo mówiło się o szybkości i sprawności postępowania, wielu przedsiębiorców mogło odnieść wrażenie, że w celu rejestracji znaku wystarczy wypełnić interaktywny formularz w systemie urzędu, który sam skoryguje błędy i wyliczy wysokość opłaty. W praktyce jednak nie wszystkie zgłoszenia składane w trybie przyspieszonym przechodzą proces pomyślnie.
Czym jest tryb Fast Track