Przedłużająca się epidemia skłoniła Radę Ministrów do nowelizacji rozporządzenia z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Jedną z form pomocy jest prawo do dotacji na prowadzenie działalności przedsiębiorcom z szeroko rozumianej branży rozrywkowej. Dotacja, podobnie jak dotychczas, może być udzielona do wysokości 5000 zł.
Przypomnijmy, że początkowo pomoc przedsiębiorcom przyznawano nowelizowaną kilkakrotnie specustawą o COVID-19 (tj. ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Jednak po prawie roku jej obowiązywania ustawodawca doszedł do wniosku, że forma rozporządzenia będzie znacznie bardziej elastyczna, i odpowiednie delegacje uzyskała Rada Ministrów.