Sprawa dotyczyła fotografa, który na podstawie wieloletniej umowy z agencją fotograficzną przenosi na nią prawa autorskie do zdjęć oraz udziela licencji na korzystanie z nich. W tym zakresie korzysta z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.
Fotograf zamierzał rozpocząć również działalność gospodarczą – także w zakresie fotografii, by móc dodatkowo zarabiać na zleceniach realizowanych na rzecz innych podmiotów niż agencja.
Uważał, że nawet jeśli uruchomi własną firmę, to i tak w odniesieniu do przychodów z agencji będzie miał prawo do 50-proc. kosztów, bo nie będą one miały związku z działalnością gospodarczą. Co innego koszty firmy – podatnik planował rozliczać je w ramach działalności gospodarczej, bo to odrębne źródło przychodów.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.715.2020.4.DJD). Stwierdził, że po uruchomieniu biznesu podatnik będzie musiał rozliczać w ramach działalności gospodarczej wszystkie przychody, także te z umowy licencyjnej z agencją. Odtąd bowiem działalność twórcza podatnika będzie spełniała cechy definicji gospodarczej, zamieszczonej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT (działalność podejmowana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat).
Organ uznał więc, że przychody z przeniesienia na agencję praw autorskich oraz z udzielenia jej licencji nie będą mogły być dłużej opodatkowane jako przychody z praw majątkowych. To oznacza, że podatnik nie będzie mógł dłużej stosować 50-proc. kosztów – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Marta Waksmundzka-Karasińska wyjaśniła, że skoro po uruchomieniu biznesu podatnik nadal będzie uzyskiwał przychody z umowy agencyjnej, zaliczane do praw majątkowych, to nie będzie można traktować ich jako przychodów z działalności gospodarczej. Z definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT wynika bowiem, że przychody z działalności gospodarczej nie mogą być zaliczane do innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o PIT.
To oznacza – jak wyjaśniła sędzia Waksmundzka-Karasińska – że zaliczenie przychodów do źródła „prawa majątkowe” wyklucza traktowanie ich jako przychodów z działalności gospodarczej, nawet jeśli można im przypisać cechy takiej działalności (zarobkowy charakter, prowadzenie jej we własnym imieniu bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły). Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 14 października 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 380/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia