Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne. Był to rządowy projekt, którego główny cel to uregulowanie kwestii korzystania z publicznej ochrony zdrowia w Polsce przez obywateli Wielkiej Brytanii. Ustawa reguluje zasady dostępu do świadczeń zdrowotnych w Polsce – m.in. w odniesieniu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym cudzoziemców, którzy podejmują legalną pracę w Polsce na zasadach podobnych do obowiązujących w przypadku obywateli Unii Europejskiej.
Oprócz tego ustawa reguluje m.in. kwestie kwalifikacji i przeprowadzania szczepień. To pokłosie poprawek, które zostały wprowadzone przez sejmową komisję zdrowia. Zgodnie z nimi katalog osób mogących przeprowadzać szczepienia obowiązkowe zostanie poszerzony m.in. o higienistki szkolne i ratowników medycznych, natomiast szczepienie na grypę – o farmaceutów. Z kolei lista osób mogących zakwalifikować do szczepienia na grypę ma być uzupełniona m.in. o felczerów, pielęgniarki czy farmaceutów.