Dodatki wyjazdowe dla ratowników medycznych, doprecyzowany mechanizm ulg dla uzdrowisk (i nie tylko) oraz wprowadzenie możliwości szczepień na grypę przez farmaceutów – to niektóre z przepisów „dopisanych” do ustawy brexitowej.

Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne. Był to rządowy projekt, którego główny cel to uregulowanie kwestii korzystania z publicznej ochrony zdrowia w Polsce przez obywateli Wielkiej Brytanii. Ustawa reguluje zasady dostępu do świadczeń zdrowotnych w Polsce – m.in. w odniesieniu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym cudzoziemców, którzy podejmują legalną pracę w Polsce na zasadach podobnych do obowiązujących w przypadku obywateli Unii Europejskiej.
Oprócz tego ustawa reguluje m.in. kwestie kwalifikacji i przeprowadzania szczepień. To pokłosie poprawek, które zostały wprowadzone przez sejmową komisję zdrowia. Zgodnie z nimi katalog osób mogących przeprowadzać szczepienia obowiązkowe zostanie poszerzony m.in. o higienistki szkolne i ratowników medycznych, natomiast szczepienie na grypę – o farmaceutów. Z kolei lista osób mogących zakwalifikować do szczepienia na grypę ma być uzupełniona m.in. o felczerów, pielęgniarki czy farmaceutów.
Na tym etapie do ustawy wprowadzono również mechanizm ulg dla uzdrowisk. Początkowo dotyczył on świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w czasie „zamknięcia administracyjnego”, potem jednak rozszerzono go o trzy kolejne zakresy, czyli świadczenia z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień w trybie stacjonarnym, rehabilitacji w trybie stacjonarnym oraz świadczeń kontraktowanych odrębnie wykonywanych w trybie całodobowym oraz lecznictwa uzdrowiskowego w trakcie pozostałych okresów w 2020 r.
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wyjaśniał, że wysokość ulg będzie zależeć od poziomu realizacji umowy. – Czyli jeśli ktoś wykonał 50 proc. realizacji za 2020 r., to nie musi zwracać 50 proc. tej drugiej części (niewykonania – red.). Jeśli 80 proc., to 80 proc. niewykonania, czyli zobowiązania na rzecz NFZ, nie musi zwracać. I są to środki z funduszu covidowego przewidziane dla tych świadczeń, które nie mogą być odrobione ze względu na finansowanie za dzień pobytu – tłumaczył.
Na ostatniej prostej do ustawy dodano również zapisy dotyczące realizacji części zapisów porozumienia z ratownikami medycznymi. Chodzi o gwarancję 30-proc. dodatku wyjazdowego za każdą godzinę pracy dla członków zespołów ratownictwa medycznego. Przy czym obejmuje on zarówno tych zatrudnionych na umowie o pracę, jak i na kontraktach. Co istotne, zapisy miałyby wejść w życie z mocą już od 1 października 2021 r.
Ustawa o zawodzie ratownika w grudniu na rządzie
Na przełomie listopada i grudnia Komitet Stały Rady Ministrów, w grudniu rząd, a w styczniu 2022 r. ustawa o zawodzie ratownika medycznego zostanie przekazana do Sejmu. 27 października ma być zatwierdzona przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Taki harmonogram prac nad długo wyczekiwanym projektem przedstawił w Sejmie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.
Ustawa ma powołać samorząd zawodowy, uregulować odpowiedzialność zawodową ratowników medycznych i wykonywanie tego zawodu. Wiceminister zgodził się, że podstawą systemu ratownictwa powinna być umowa o pracę, jednak resort nie zamierza zakazywać umów cywilnoprawnych, ale promować etatowe zatrudnienie. – W związku z tym pracujemy nad unormowaniem systemowym wynagrodzenia, m.in. podpisane zostało porozumienie z ratownikami, które uwzględnia przywrócenie dodatków wyjazdowych. I to dzisiaj się stało, kiedy wszyscy posłowie akurat w przypadku tej poprawki zagłosowali „za” – mówił, odnosząc się do przegłosowanej nowelizacji ustawy brexitowej.
AS
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu