Katarzyna Dec, radca prawny w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.j.
Karolina Till, prawnik w Kancelarii Prawnej Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni
Już 31 października br. wejdzie w życie wiele zmian dotyczących whistleblowingu, czyli zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów w firmach zobowiązanych do walki z praniem pieniędzy. Zostały one przyjęte w ramach uchwalonej przez Sejm 30 marca br. obszernej nowelizacji ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535; dalej ustawa o AML), ale ustawodawca dał firmom czas na przygotowanie. Zmiany wiążą się m.in. z koniecznością aktualizacji wewnętrznych procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. A odpowiedzialność za aktualizację procedur ciąży na osobach zarządzających podmiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy o AML. [ramka 1]

Ramka 1