Przedsiębiorca stosuje folię do ochrony towaru, a zatem – biorąc pod uwagę obowiązujące definicje – wprowadza do obrotu opakowania. To zaś oznacza, że podlega przepisom ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej: u.g.o.).
Kontrole przeprowadzane przez inspekcję ochrony środowiska często ujawniają, że przedsiębiorcy – czy to z powodu nieznajomości przepisów, czy to z zaniedbania lub z innych przyczyn – nie dopełniają wymogów związanych z wprowadzaniem towarów w opakowaniach, w tym obowiązku wpisania się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz prowadzenia sprawozdawczości, a co za tym idzie – nie wykonują innych wymogów ustawowych (np. rozliczenia opłaty produktowej). Problem dotyczy firm używających nie tylko folii bąbelkowej, lecz także innych rodzajów opakowań w rozumieniu u.g.o., np. tektury falistej, styropianu, folii stretch itp. [ramka]