Jak informowaliśmy jako pierwsi, Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzenia na stałe niższych pozaodestkowych kosztów pożyczek oraz nadzoru KNF nad instytucjami pożyczkowymi. Według wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła pierwsza propozycja miałaby wejść w życie z dniem ogłoszenia, a druga – po 6 miesiącach, tak by KNF miała czas na przygotowanie się do jej wdrożenia.
– Lichwiarskie pożyczki, żerujące na biedzie i ludzkich dramatach, a często też na łatwowierności osób starszych lub niedołężnych, pozostają szczególnie bulwersującym problemem społecznym w dobie pandemii COVID-19 – argumentuje MS.